KONTAKT

Dichlorooctan jako substancja chemiczna

Dichlorooctan sodu to substancja chemiczna łącząca cechy związku organicznego (dichloro pochodna kwasu metylokarboksylowego) z cechami substancji nieorganicznej (rozpuszczalna sól sodowa).

Cl2CHCOO– Na+

Mimo nie aż tak bardzo skomplikowanej struktury, NaDCA w formie czystej nie jest łatwe do wytworzenia, gdyż związek ten posiada dwie reaktywne grupy, karboksylową (COO-) […]