KONTAKT

Dichlorooctan jako substancja chemiczna

Dichlorooctan sodu to substancja chemiczna łącząca cechy związku organicznego (dichloro pochodna kwasu metylokarboksylowego) z cechami substancji nieorganicznej (rozpuszczalna sól sodowa).

Cl2CHCOO Na+

Mimo nie aż tak bardzo skomplikowanej struktury, NaDCA w formie czystej nie jest łatwe do wytworzenia, gdyż związek ten posiada dwie reaktywne grupy, karboksylową (COO-) oraz węgiel podstawiony chlorem. Grupa karboksylowa jest silnie nukleofilowa ze względu na swój ujemny ładunek; tymczasem węgiel z podstawnikami chlorowymi jest elektrofilowy.  Może więc dojść do sprzęgnięcia się obydwu grup i spontanicznej polimeryzacji produktu do postaci poliestru.

Opracowaniem metody produkcji, która pozwala na otrzymanie czystego związku bez jednoczesnej polimeryzacji, zajęli się wysokiej klasy wrocławscy specjaliści z zakresu chemii organicznej. Opracowana przez nich technologia pozwoliła otrzymać produkt o wysokiej czystości zarówno w postaci stałej (proszek) jak i w postaci gotowych roztworów (stabilizowanych).

Comments are closed.